fbpx
Mapa sveta

Pravila važenja pasoša

Šta nam je potrebno za putovanje

***

Evropska unija je uvela nova pravila za prelazak šengenske granice državljanima zemalja koje su
izvan Evropske unije, gde spada i Srbija.
Nova pravila su uvedena još pre nekoliko godina, tačnije 26. juna 2013. (EU 610/2013) i predstavljaju
modifikaciju pravila koja su važila ranije (EU 562/2006)
Nova pravila su stupila na snagu od 19. jula 2013, a odnose se na važnost pasoša neevropskih (EU)
državljana.

***

Svi putnici koji od tog dana ulaze u zonu Šengena moraju da imaju pasoš koji je validan najmanje tri
meseca nakon planiranog datuma povratka iz zemalja Šengena, a pasoš takođe ne sme da bude
stariji od 10 godina.

Nova pravila se primenjuju i za ulazak u Bugarsku, Hrvatsku i Rumuniju.

***

Za više informacija o proceduri dobijanja pasoša, taksama i dokumentaciji, pročitajte naš tekst Kako dobiti pasoš