fbpx
Obaveštenja Grčka

Obaveštenja o putovanju u Grčku

Državljani Republike Srbije mogu bez ikakvih ograničenja ući i tranzitirati kroz Republiku Grčku.

 

Kako je navedeno na sajtu Vlade Republike Srbije počevši od 15. marta 2022. pa nadalje, putnici koji posećuju Grčku više ne moraju da popunjavaju obrazac za lociranje putnika (PLF).

Pored toga, od nedelje 01.05.2022 i dokle god epidemiološki podaci to dozvoljavaju, svi putnici koji stignu u Grčku, bez obzira na zemlju porekla, više ne moraju da pokazuju važeći sertifikat o vakcinaciji ili oporavku od COVID-19, ili dokaz o negativnom rezultatu testa od infekcije SARS-CoV-2 (PCR ili Rapid Antigen test).

Grčka - Letovanje -AquaTravel.rs

Međutim, uprošćeni PLF ostaje u funkciji, čije popunjavanje nije OBAVEZNO, sa isključivom svrhom da se putniku/porodici omogući izdavanje sertifikata EU o negativnom ili pozitivnom rezultatu testa na COVID-19.Putnici, koji odluče da popune pojednostavljeni formular, dobiće PLF sa svojim jedinstvenim kodom za brzi odgovor (KR) putem e-pošte (KR kod će biti dat na linku u e-poruci). PLF se takođe može naći u aplikaciji Visit Greece i na travel.gov.gr. Toplo se preporučuje da svi posetioci preuzmu aplikaciju Visit Greece (usaglašena sa GDPR-om).