fbpx
Pasoš za letovanje

Kako dobiti pasoš?

Pasoš je putna isprava sa kojom možemo prelaziti granice država, kako bismo boravili u inostranstvu što turistički što poslovno i ona nam omogućuje da se vratimo u našu zemlju. U pitanju je dokument koji dokazuje identitet i državljanstvo vlasnika istog.
Da biste dobili pasoš potrebno je podneti zahtev za izdavanje istog. Ta procedura određena je Zakonom o putnim ispravama i predstavlja jedini legalan način kojim podnosilac dolazi do pasoša. Kao i sva druga dokumenta, pasoš ima ograničeno vreme validnosti i treba ga produžavati u određenom vremenskom roku. Kako bismo vam olakšali celu proceduru, u daljem tekstu možete naći sve bitne informacije vezane za vađenje pasoša.

Pasos

Zahtev i potrebna dokumentacija za izdavanje pasoša

Kako biste izvadili biometrijski pasoš za punoletno lice potrebno je lično podneti zahtev u policijskoj upravi ili stanici prema mestu prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva. Pri samom podnošenju zahteva potrebna su vam određena dokumenta:

1. Važeća lična karta iz koje se može pouzdano utvrditi identitet podnosioca zahteva
2. Pasoš čiji je rok važenja istekao ili koji ne može služiti svojoj nameni, ukoliko menjate svoj stari pasoš
3. dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje pasoša
Pored gore navedenih obaveznih stavki može se priložiti:
1. Fotografija veličine 50X50mm („en face“, na jednobojnoj sivoj pozadini) – nije obavezno
2. Dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka (u pisanoj formi) – za hitne slučajeve

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz sledećih dokumenata: uverenja o državljanstvu Republike Srbije, izvoda iz matične knjige rođenih, izvoda iz matične knjige venčanih i  izvoda iz matične knjige umrlih.

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti.
Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih i evidencije državljana Republike Srbije, a koje vode nadležni organi Republike Srbije.

 

 

Takse

Takse koje je potrebno uplatiti izgledaju ovako:

Naknada za obrazac pasoša NBS
Uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
Svrha: obrazac pasoša
Primalac: NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
Iznos: 3000,00 (proverite tačan iznos na sajtu MUP)
Žiro račun: 980-333-07
Poziv na broj: 090501 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)
Naknada za obrazac pasoša Budžet Republike Srbije
Uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
Svrha: obrazac pasoša
Primalac: Budžet Republike Srbije
Iznos: 600,00 (proverite tačan iznos na sajtu MUP)
Žiro račun: 840-30413845-91
Model: 97
Poziv na broj: šifra opštine prebivališta

Pasos

Dobijanje pasosa

Nakon podnošenja zahteva ostaje vam samo da sačekate kako biste podigli svoj novi pasoš. Rok koji je propisan zakonom je do 30 dana, međutim u realnosti to bude mnogo kraći period. Kada vaš pasoš bude spreman i odete po njega, potrebno je poneti ličnu kartu kao i stari pasoš kako bi bio poništen. Trajanje biometrijskih pasoša propisano je na deset godina, za decu mlađu od tri godine traje tri godine, dok za decu od 3 do 14 godina traje pet godina.

Procedura produženja pasoša

Biometrijski pasoš je nemoguće produžiti, potrebno ga je zameniti za novi. Proces je isti kao i kod vađenja prvog pasoša, sa tom razlikom da u ovom slučaju morate priložiti i stari pasoš uz ostala dokumenta i uplatnice.
Preporuka je stari pasoš zameniti novim par meseci pre isteka kako ne biste došli u neprijatnu situaciju na granici, jer pojedine zemlje brane ulaz stranim državljanima ukoliko im pasoš ističe za manje od 3 ili 6 meseci.

Izdavanje pasoša maloletnom licu

Po Zakonu o putnim ispravama ne postoji mogućnost upisivanja deteta u biometrijski pasoš roditelja.
Zahtev za izdavanje pasoša za maloletno lice podnosi jedan od roditelјa uz pisanu i propisno overenu saglasnost drugog roditelјa, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelј, osim ukoliko starateljstvo nad detetom pripada jednom roditelju ili u još nekoliko drugih slučajeva.

Pisana saglasnost se može dati i izjavom na zapisnik. Tom prilikom potrebno je priložiti:

1. Važeća lična karta iz koje se može pouzdano utvrditi identitet podnosioca zahteva
2. Pasoš čiji je rok važenja istekao ili koji ne može služiti svojoj nameni, ukoliko menjate svoj stari pasoš
3. dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje pasoša

Pored gore navedenih obaveznih stavki može se priložiti:

1. Fotografija veličine 50X50mm („en face“, na jednobojnoj sivoj pozadini) – nije obavezno
2. Dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka (u pisanoj formi) – za hitne slučajeve

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost roditelja, pribavlja podatke iz sledećih dokumenata: uverenja o državljanstvu Republike Srbije, izvoda iz matične knjige rođenih.

 

Kada završite sve formalnosti oko izdavanja samog dokumenta, preostaje vam samo pakovanje kofera i uzivanje u suncu, moru i prelepim plažama širom sveta.

 

Pasos

**Navedeni tekst je informativnog karaktera. Molimo vas da sve ažurirane informacije potražite na zvaničnim sajtovima relevantnih institucija.

 

UPOZNAJTE SE SA NAŠOM PONUDOM…