fbpx
Bosna i Hercegovina - AquaTravel.rs

Polazak: 20.04.2024.

Jednodnevni izlet: 21.04.2024.

Sarajevo, glavni i najveći grad – ujedno i ekonomsko, univerzitetsko i kulturno središte Bosne i Hercegovine. Neposredno izvan grada, uzdiže se velelepni Trebević, a grad je dodatno išaran tokom reke Miljacke, koja je inspirisala mnoge tekstopisce i muzičare. Ovo putovanje je idealno za hedoniste koji vole nešto laganiji tempo, mirne i šarene gradove, bez prevelike gužve. U ovom gradu će vas dočekati dobri i gostoprimivi domaćini, koji će vam ponuditi neke od ukusnih specijaliteta ovog kraja, uz to šetnja Baščaršijom jeste pravi osvrt na prošlost i atmosferu otomanske vladavine koja je još živa na ovim vanvremenskim ulicama.

Sarajevo je mesto gde možete na trenutak usporiti, zaboraviti na užurbani tempo života, uživati u kafi i sarajevskim ćevapima, pitama ispod sača i baklavi. 

Video

Lokacija

mapa
GPS kordinate (43.969049, - 18.415941)

Program putovanja

 • BEOGRAD

  1. DAN

  Novi polazak 20.04.2024. (Subota)

  Skup grupe u Beogradu na dogovorenom mestu je u 23:30h, polazak autobusa je u 23:50h (3 dana pre puta proveriti tačno vreme polaska). Noćna vožnja kroz Srbiju prema Sarajevu sa usputnim pauzama zbog odmora.

   

 • BEOGRAD/RUMA/ŠABAC/LOZNICA - SARAJEVO

  2. DAN

  21.04.2024. (Nedelja)

  Noćna vožnja kroz Srbiju prema Sarajevu sa usputnim pauzama zbog odmora.

  Dolazak u Sarajevo u prepodnevnim satima. Po dolasku, odlazak na panoramsko razgledanje grada pešice (bez ulaznica u crkve i dvorce):
  Baščaršija – stara sarajevska čaršija iz XV veka koju je izgradio Isa Beg Isaković kada je osnovan i ceo grad.
  Mostovi na Miljacki, Alipašino polje, Grbavica, Marijin dvor – jedan od najznačajnijih primera Austrougarske palate sa skrivenim dvorištem, koji je nominovan za evropsku nagradu za javni gradski prostor.

  Skenderija, Narodno pozorište – velelepna zgrada Kulina Bana iz 19. veka, čiji je jedan od prvih direktora bio čuveni srpski pisac Branislav Nušić, Gradska većnica – najlepši i najreprezentativniji objekat iz austrougarskog perioda i zaštitni znak tog vremena , Inat kuća – izmeštena za potrebe gradnje gradske većnice, danas pretvorena u restoran sa neobičnom pričom i nazivom za koji mnogi veruju da predstavlja dokaz bosanske tvrdoglavosti, Trg Sebilj – prepoznatljivi simbol grada na Baščaršijskom trgu (javna česma u obliku kioska) i jedini sačuvani od nekadašnjih stotinu, čiji stil izgradnje su u Bosnu donele Osmanlije.

  Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija– izgrađena pre XVI veka i proglašena nacionalnim spomenikom, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga.

   

  Polazak sa dogovorenog mesta za Beograd, u kasnim popodnevnim časovima. Dolazak u  Beograd  u kasnim večernjim časovima. (Kraj usluga)

CENA OD

29€

 • Izaberite vrstu prevoza

  Usluga

  Izlet
  Izlet

  20.04.-21.04.

  29€

  Izlet
  kombinacija dve ili više turističke usluge (prevoz i druge turističke usluge) u trajanju kraćem od 24 sata, koja ne uključuje noćenje
  Cene su izražene u eurima po osobi
  Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrendosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
 • aranžman obuhvata

   • prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji
   • obilaske prema programu (Sarajevo)
   • usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)
   • troškove organizacije putovanja

  aranžman ne obuhvata

   • individualne troškove
   • putno osiguranje
   • (do 17 god – 187 din, od 18 do 70 god – 374 din, od 70 god i više – 748 din)
   • sa osiguranom sumom do 30000 evra. Preporučuje se radi vaše sigurnosti.
   • ulaznice i fakultativne izlete

   

  Mogući polazak iz Rume, Šapca i Loznice.

 • Fakultativni izleti

  • Vrelo Bosne – 10 eur
  • Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 30 putnika). Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate.
 • Napomena

  NAPOMENA:

  Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa

  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

  • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za

  obilazak…)

  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

  • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred

  • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima

  • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

  • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

  • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web- stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

  Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 48h pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute.

   

  Program putovanja broj 10/24 Jednodnevni Izlet Sarajevo april 2024

  Cenovnik br.1, od 11.03.2024.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije AQUA TRAVEL BGD

  Organizator putovanja je T.A. AQUA TRAVEL BGD Ul. Beogradska br. 46 Beograd

  Licenca OTP broj 166/2021 Kategorije A

  Tekući račun Komercijalna banka 205-267086-50

   

  NAČIN PLAĆANJA

  NAČIN PLAĆANJA

  40% prilikom rezervacije a ostatak od 60% najkasnije do 15 dana pred polazak

 • Cenovnik

  Izaberite vrstu prevoza

  Usluga

  Izlet
  Izlet

  20.04.-21.04.

  29€

  Cene su izražene u eurima po osobi
  Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrendosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
 • Aranžman (ne)obuhvata

  aranžman obuhvata

   • prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji
   • obilaske prema programu (Sarajevo)
   • usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)
   • troškove organizacije putovanja

  aranžman ne obuhvata

   • individualne troškove
   • putno osiguranje
   • (do 17 god – 187 din, od 18 do 70 god – 374 din, od 70 god i više – 748 din)
   • sa osiguranom sumom do 30000 evra. Preporučuje se radi vaše sigurnosti.
   • ulaznice i fakultativne izlete

   

  Mogući polazak iz Rume, Šapca i Loznice.

 • Fakultativni izleti

  Fakultativni izleti

  • Vrelo Bosne – 10 eur
  • Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 30 putnika). Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate.
 • Prevoz
 • Napomena

  Napomena

  NAPOMENA:

  Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa

  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

  • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za

  obilazak…)

  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

  • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred

  • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima

  • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

  • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

  • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web- stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

  Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 48h pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute.

   

  Program putovanja broj 10/24 Jednodnevni Izlet Sarajevo april 2024

  Cenovnik br.1, od 11.03.2024.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije AQUA TRAVEL BGD

  Organizator putovanja je T.A. AQUA TRAVEL BGD Ul. Beogradska br. 46 Beograd

  Licenca OTP broj 166/2021 Kategorije A

  Tekući račun Komercijalna banka 205-267086-50

   

  NAČIN PLAĆANJA

  NAČIN PLAĆANJA

  40% prilikom rezervacije a ostatak od 60% najkasnije do 15 dana pred polazak

Komentari korisnika ( 0 )

Pošaljite upit za Sarajevo jednodnevni izlet

  Ime i prezime

  Broj Telefona

  Email

  Vaše napomene

  Da li se slažete da primate obaveštenja?

  SLAŽEM SE