fbpx
Sarajevo Jednodnevni izlet - AquaTravel.rs

Sarajevo – Jednodnevni izlet – Bez noćenja

Sarajevo, glavni i najveći grad – ujedno i ekonomsko, univerzitetsko i kulturno središte Bosne i Hercegovine. Neposredno izvan grada, uzdiže se velelepni Trebević, a grad je dodatno išaran tokom reke Miljacke, koja je inspirisala mnoge tekstopisce i muzičare. Ovo putovanje je idealno za hedoniste koji vole nešto laganiji tempo, mirne i šarene gradove, bez prevelike gužve. U ovom gradu će vas dočekati dobri i gostoprimivi domaćini, koji će vam ponuditi neke od ukusnih specijaliteta ovog kraja, uz to šetnja Baščaršijom jeste pravi osvrt na prošlost i atmosferu otomanske vladavine koja je još živa na ovim vanvremenskim ulicama.

Sarajevo je mesto gde možete na trenutak usporiti, zaboraviti na užurbani tempo života, uživati u kafi i sarajevskim ćevapima, pitama ispod sača i baklavi. 

Video

Lokacija

mapa
GPS kordinate (43.969049, - 18.415941)

Program putovanja

 • BEOGRAD/RUMA/ŠABAC/LOZNICA - SARAJEVO

  1. DAN

  Novi polasci 2023. godina  14.05.2023  ( Nedelja)

   

  Polazak autobusa iz Beograda je sa dogovorenog mesta u 00.30h (3 dana pre puta proveriti tačno vreme polaska). Noćna vožnja kroz Srbiju prema Sarajevu sa usputnim pauzama zbog odmora.

  Dolazak u Sarajevo u prepodnevnim satima. Po dolasku, odlazak na panoramsko razgledanje grada pešice (bez ulaznica u crkve i dvorce):
  Baščaršija – stara sarajevska čaršija iz XV veka koju je izgradio Isa Beg Isaković kada je osnovan i ceo grad.
  Mostovi na Miljacki, Alipašino polje, Grbavica, Marijin dvor – jedan od najznačajnijih primera Austrougarske palate sa skrivenim dvorištem, koji je nominovan za evropsku nagradu za javni gradski prostor.

  Skenderija, Narodno pozorište – velelepna zgrada Kulina Bana iz 19. veka, čiji je jedan od prvih direktora bio čuveni srpski pisac Branislav Nušić, Gradska većnica – najlepši i najreprezentativniji objekat iz austrougarskog perioda i zaštitni znak tog vremena , Inat kuća – izmeštena za potrebe gradnje gradske većnice, danas pretvorena u restoran sa neobičnom pričom i nazivom za koji mnogi veruju da predstavlja dokaz bosanske tvrdoglavosti, Trg Sebilj – prepoznatljivi simbol grada na Baščaršijskom trgu (javna česma u obliku kioska) i jedini sačuvani od nekadašnjih stotinu, čiji stil izgradnje su u Bosnu donele Osmanlije.

  Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija– izgrađena pre XVI veka i proglašena nacionalnim spomenikom, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga.

   

  Polazak sa dogovorenog mesta za Beograd, u kasnim popodnevnim časovima. Dolazak u  Beograd  u kasnim večernjim časovima. (Kraj usluga)

   

CENA OD

29€

 • Izaberite vrstu prevoza

  Usluga

  Izlet
  Izlet

  14.05.

  3529€

  Izlet
  kombinacija dve ili više turističke usluge (prevoz i druge turističke usluge) u trajanju kraćem od 24 sata, koja ne uključuje noćenje
  CENA VAŽI ZA ONLINE REZERVACIJE !
  Cene su izražene u eurima po osobi
  Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrendosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
 • aranžman obuhvata

  • prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji
  • obilaske prema programu (Sarajevo)
  • usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)
  • troškove organizacije putovanja

  aranžman ne obuhvata

  •  individualne troškove
  •  međunarodno putno osiguranje
  •  ulaznice i fakultativne izlete

   

  Mogući polazak iz Rume, Šapca i Loznice.

 • FAKULTATIVNI IZLETI

  •  Vrelo Bosne – 5 eur

  Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 25 putnika). Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate.

 • NAPOMENA

  NAPOMENA:
  • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
  • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za
  obilazak…)
  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
  • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima
  • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
  • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
  • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web- stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
  Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute.

  Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute

  Program putovanja Sarajevo Jednodnevni izlet – Cenovnik br. 8 od 28.09.2022 godine.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije AQUA TRAVEL BGD
  Organizator putovanja je T.A. AQUA TRAVEL BGD Ul. Beogradska br. 46 Beograd
  Licenca OTP broj 166/2021 kat.A od 01.10.2021
  Tekući račun Komercijalna banka 205-267086-50

  NAČIN PLAĆANJA

  NAČIN PLAĆANJA

  – 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% najkasnije 10 dana pre putovanja

 • Cenovnik

  Izaberite vrstu prevoza

  Usluga

  Izlet
  Izlet

  14.05.

  3529€

  CENA VAŽI ZA ONLINE REZERVACIJE !
  Cene su izražene u eurima po osobi
  Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrendosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
 • Aranzman (ne)obuhvata

  aranžman obuhvata

  • prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji
  • obilaske prema programu (Sarajevo)
  • usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)
  • troškove organizacije putovanja

  aranžman ne obuhvata

  •  individualne troškove
  •  međunarodno putno osiguranje
  •  ulaznice i fakultativne izlete

   

  Mogući polazak iz Rume, Šapca i Loznice.

 • Fakultativni izleti

  FAKULTATIVNI IZLETI

  •  Vrelo Bosne – 5 eur

  Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 25 putnika). Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate.

 • Prevoz
 • Napomena

  NAPOMENA

  NAPOMENA:
  • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
  • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za
  obilazak…)
  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
  • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima
  • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
  • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
  • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web- stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
  Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute.

  Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute

  Program putovanja Sarajevo Jednodnevni izlet – Cenovnik br. 8 od 28.09.2022 godine.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije AQUA TRAVEL BGD
  Organizator putovanja je T.A. AQUA TRAVEL BGD Ul. Beogradska br. 46 Beograd
  Licenca OTP broj 166/2021 kat.A od 01.10.2021
  Tekući račun Komercijalna banka 205-267086-50

  NAČIN PLAĆANJA

  NAČIN PLAĆANJA

  – 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% najkasnije 10 dana pre putovanja

Komentari korisnika ( 0 )

Pošaljite upit za Sarajevo jednodnevni izlet

  Ime i prezime

  Broj Telefona

  Email

  Vaše napomene

  Da li se slažete da primate obaveštenja?

  SLAŽEM SE