aquatravel

Kontakt: 011 32 33 652 / 011 30 37 652

galerija

image description
thumbnail
image description
thumbnail
image description
thumbnail
image description
thumbnail
image description
thumbnail

UVODNI TEKST

Hotel Sezer se nalazi na 70 metara od plaže i 200 metara od centra grada. Otvoren je 2002. godine i otvoren je za goste tokom cele godine.

karakteristike

detaljni opis

Hotel Sezer je lepo uređen hotel koji raspolaže sa prostranom baštom, Struktura soba je raznovrsna. U hotelu postoje ½ sobe sa francuskim ležajem ili sa klasičnim ležajevima, 1/3 sa tri klasična ležaja ili sa 1 francuskim ležajem i jednim pomoćnim. Sve sobe imaju klimu / grejanje, TV uređaj, mini bar, telefon, fen za kosu, TWC i balkon. Obroci se serviraju po sistemu švedskog stola.

video

mapa

Izaberite vrstu prevoza

Tip smeštaja

Tip usluge

28.05.

07.06.

17.06.

27.06.

07.07.

17.07.

27.07.

06.08.

16.08.

26.08.

05.09.

15.09.

Soba 1/2

HB

239 €

259 €

285 €

312 €

345 €

365 €

365 €

365 €

355 €

309 €

275 €

239 €

Soba 1/3

HB

239 €

259 €

285 €

312 €

345 €

365 €

365 €

365 €

355 €

309 €

275 €

239 €

Soba 1/3+1

HB

239 €

259 €

285 €

312 €

345 €

365 €

365 €

365 €

355 €

309 €

275 €

239 €

1. dete od 0-5,99 godina

HB

60 €

60 €

60 €

60 €

60 €

60 €

60 €

60 €

60 €

60 €

60 €

60 €

2. dete od 0-5,99 godina

HB

142 €

152 €

165 €

179 €

195 €

205 €

205 €

205 €

200 €

177 €

160 €

142 €

1. dete od 6-11,99 godina

HB

142 €

152 €

165 €

179 €

195 €

205 €

205 €

205 €

200 €

177 €

160 €

142 €

3. ili 4. odrasla osoba

HB

190 €

204 €

222 €

241 €

264 €

278 €

278 €

278 €

271 €

239 €

215 €

199 €

Tip smeštaja

Soba 1/2

Tip usluge

HB

28.05.

239 €

07.06.

259 €

17.06.

285 €

27.06.

312 €

07.07.

345 €

17.07.

365 €

27.07.

365 €

06.08.

365 €

16.08.

355 €

26.08.

309 €

05.09.

275 €

15.09.

239 €

Tip smeštaja

Soba 1/3

Tip usluge

HB

28.05.

239 €

07.06.

259 €

17.06.

285 €

27.06.

312 €

07.07.

345 €

17.07.

365 €

27.07.

365 €

06.08.

365 €

16.08.

355 €

26.08.

309 €

05.09.

275 €

15.09.

239 €

Tip smeštaja

Soba 1/3+1

Tip usluge

HB

28.05.

239 €

07.06.

259 €

17.06.

285 €

27.06.

312 €

07.07.

345 €

17.07.

365 €

27.07.

365 €

06.08.

365 €

16.08.

355 €

26.08.

309 €

05.09.

275 €

15.09.

239 €

Tip smeštaja

1. dete od 0-5,99 godina

Tip usluge

HB

28.05.

60 €

07.06.

60 €

17.06.

60 €

27.06.

60 €

07.07.

60 €

17.07.

60 €

27.07.

60 €

06.08.

60 €

16.08.

60 €

26.08.

60 €

05.09.

60 €

15.09.

60 €

Tip smeštaja

2. dete od 0-5,99 godina

Tip usluge

HB

28.05.

142 €

07.06.

152 €

17.06.

165 €

27.06.

179 €

07.07.

195 €

17.07.

205 €

27.07.

205 €

06.08.

205 €

16.08.

200 €

26.08.

177 €

05.09.

160 €

15.09.

142 €

Tip smeštaja

1. dete od 6-11,99 godina

Tip usluge

HB

28.05.

142 €

07.06.

152 €

17.06.

165 €

27.06.

179 €

07.07.

195 €

17.07.

205 €

27.07.

205 €

06.08.

205 €

16.08.

200 €

26.08.

177 €

05.09.

160 €

15.09.

142 €

Tip smeštaja

3. ili 4. odrasla osoba

Tip usluge

HB

28.05.

190 €

07.06.

204 €

17.06.

222 €

27.06.

241 €

07.07.

264 €

17.07.

278 €

27.07.

278 €

06.08.

278 €

16.08.

271 €

26.08.

239 €

05.09.

215 €

15.09.

199 €

Soba 1/2
smeštajna jedinica u hotelu ili vili koja nema kuhinjske elemente, a ponekada ni terasu, sa dva odvojena ležaja ili francuskim ležajem
Soba 1/3
smeštajna jedinica u hotelu ili vili koja nema kuhinjske elemente, a ponekada ni terasu, sa tri odvojena ležaja ili francuskim ležajem i jednim pojedinačnim ležajem    
HB
half board / polupansion (najčešće doručak i ručak, a u dogovoru putnika direktno sa hotelskim osobljem večera se moze zameniti za ručak ukoliko za to postoji mogućnost)

Termin označava datum polaska iz Beograda
Cene su izražene u eurima po osobi na bazi 10 noćenja sa autobuskim prevozom, polupansionom i trajektom

popust i doplate

Sarimsakli - dodatni cenovnik - AquaTravel.rs

aranžman obuhvata

 • boravak u  hotelu na bazi  10 noćenja
 • uslugu HB – polupansion
 • autobuski prevoz do Sarimsaklija
 • trajekt
 • organizacione i druge troškove agencije
 • usluge transfer vodiča i servis predstavnika agencije

aranžman ne obuhvata

 • putno zdravstveno osiguranje
 • individualne troškove putnika
 • ekstra hotelske troškove
 • troškove fakultativnih izleta

NAČIN PLAĆANJA

 • 40% prilikom rezervacije od cene aranžmana,a ostatak aranžmana minimum 15 dana pre početka putovanja.
 • Moguće je plaćanje i na 6 mesečnih rata putem čekova građana uz uvećanje od 7%, zaključno sa 15.12.2020.
  godine.
 • Plaćanje je moguće izvršiti i putem profaktura koja mora biti realizovana u roku od 3 dana od datuma izdavanja.
 • Plaćanje je moguće izvršiti i putem administrativne zabrane sa preduzećima i sindikatima sa kojima agencija ima sklopljen ugovor
 • Sva plaćanja se vrše isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

 

NAPOMENA

 • Promena datuma putovanja, kao i promena smeštaja, tretiraće se kao otkaz putovanja
 • troškovi promene već potvđenih rezevacija (zamena putnika, način prevoza, mesto ulaska i slično)  iznose 500 dinara po rezervaciji
 • organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, sedište u autobusu, ukoliko to nije predviđeno cenovnikom i programom putovanja uz mogućnost doplate
 • na dodatne usluge (doplata za klimu, polupansion, transfer iz Pančeva, Subotice itd.), iskazane u cenovniku, ne odobravaju se popusti
 • u objektima gde je naglašeno postojanje Wi Fi-a, organizator putovanja kao ni vlasnik vile ne mogu garantovati kvalitet i brzinu protoka internet konekcije
 • slike koje se nalaze na sajtu su slike pojedinih soba, što ne znači da će soba u koju putnici budu smešteni biti identična prikazanoj
 • putnici mogu da se odluče za vrstu usluge samo prilikom rezervacije
  aranžmana
 • pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima u Turskoj su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije
 • u hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola, postoji mogućnost da se, usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što se ne smatra, promenom aranžmana. Za razliku od naše, u ponudi turske kuhinje ima više testenina, povrća, voća, mleka i mlečnih proizvoda, a manje mesa i mesnih prerađevina! količina i izbor hrane zavise od kategorije hotela
 • usluga AIl (sve uključeno) podrazumeva neograničeno konzumiranje jela i domaćih pića iz ponude hotela od doručka pa do 22.00h kao i određene hotelske usluge
 • usluga noćenje sa doručkom podrazumeva uslugu švedskog stola (Turska kuhinja spada u mediteranski tip gde se poslužuje pretežno povrće)
 • usluga polupansion podrazumeva ishranu tipa švedskog stola (u ishrani preovlađuje mediteranski tip ishrane što podrazumeva manje količine mesnih proizvoda a veći izbor salata i testa).
 • vreme rada klima uređaja razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja
 • u slučaju nedovoljnog broja putnika na prevozu, postoji mogućnost transfera drugim vozilom sa dela puta do (ili sa) destinacije
 • maloletna lica, ukoliko putuju bez oba ili sa jednim roditeljem, moraju imati saglasnost roditelja koji ne putuje, overenu u opštini ili sudu
 • svi putnici, državljani Republike Srbije, koji poseduju biometrijske pasoše mogu putovati u Tursku bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU  ( www.europa.rs ). Putnici koji koriste pasoše izdate od strane drugih zemalja u obavezi su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putujuagencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
 • za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA T.A. MPS TREND

TURISTIČKA AGENCIJA AQUA TRAVEL BGD NASTUPA U SVOJSTVU SUBAGENTA, ORGANIZATORA PUTOVANJA MPS TREND, LICENCA OTP 41/2019

AUTOBUSKI PREVOZ

U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola, opojnih sredstava i upotreba wc-a.. Svaki putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja. Sva deca preko dve godine obavezno imaju svoje sedište i nemogu sedeti u krilu. Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: starost putnika (stara lica ili porodice sa decom), bolest ili fizičke nedostatke putnika, kao i vreme uplate. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli. Putnik može da rezerviše mesto u autobusu isključivo uz doplatu koja iznosi 10 EUR-a. Moguće je priključenje i izlazak putnika na svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz auto put. Agencija određuje mesto polaska, mesto za pauzu i njihovu dužinu. Za zaboravljene stvari agencija kao prevoznik ne odgovar. Zbog vaše bezbednosti, pridržavajte se uputstava pratioca grupe. Posada autobusa je odgovorna za tok i bezbednost vašeg putovanja, pustite ih da neometano rade svoj posao. Ako imate primedbe na njihov rad obratite se pratiocu ili agenciji, nikako vozaču, nervozan vozač nije dobar vozač. Uplatom prevoza putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.

Doplata za dva spojena mesta po želji putnika moguca je samo uz prethodnu potvrdu od strane agencije, po ceni dečije karte prevoza.

Cena karte u jednom pravcu je 50 eur i takvi zahtevi se podnose i uplaćuju prilikom prijave aranžmana.

PROGRAM

1. dan – sastanak putnika minimum 30 minuta pre polaska. Dnevna i noćna vožnja.
2. dan – dolazak na predviđenu destinaciju u prepodnevnim časovima. Ulazak u sobe je između 12.00h-16.00h
2 – 12. dan – boravak u sobama u izabranom hotelu.
12. dan – napuštanje soba u 10.00 h. Polazak autobusa oko 15.00h po lokalnom vremenu (za tačno vreme polaska informisati se kod predstavnika agencije).
13. dan – dolazak u jutarnjim časovima.

DODATNE INFORMACIJE

VIZNI REŽIM:

 • Za boravak do 90 dana u Turskoj, za gradjane Srbije sa biometrijskim pasošem i sa važnošću 6 meseci po završetku putovanja nije potrebna viza, kao ni za tranzit kroz Bugarsku (EU). Putnici sa pasošima drugih država, dužni su da se raspitaju o viznom režimu zemlje sa čijim pasošima putuju. Za maloletnu decu, obavezna saglasnost ako putuju bez jednog roditelja.
 • Aranžmani
 • Hoteli
 • Sportski događaji
 • Muzički događaji
 • Avio karte
Posvećeni smo tome da našim putnicima obezbedimo najpovoljnije cene vila i apartmana, kao i bogatu ponudu za savršeno leto. Na našem sajtu možete pretražiti atraktivne i kvalitetne aranžmane za Grčku, Bugarsku i Tursku i odaberete letovanje po Vašoj meri.
Naša jedinstvena baza sadrži više od 10 000 hotela u svim oblastima Grčke. Različite cene i pogodnosti mogu zadovoljiti potrebe svakog našeg putnika. Pretražite i rezervišite Vaše mesto još danas.

Starost dece

U Srbiji i regionu smo trenutno najpouzdaniji preprodavci ulaznica za različite sportske događaje širom sveta. Za Vas možemo napraviti specijalni aranžman koji obuhvata prevoz, smeštaj i ulaznicu. Ne čekajte, već danas rezervišite Vašu kartu za Ligu šampiona, Ligu Evrope, ATP turnire, Premier ligu, Moto GP, Formulu 1, UFC...
Želite na koncert omiljenog benda? Nikakav problem. Kod nas možete pretražiti i kupiti karte za muzičke događaje i atraktivne festivale širom sveta. Nudimo Vam i specijalne pakete koji osim ulaznice uključuju prevoz i smeštaj po veoma povoljnim cenama.
Najbolji i najbrži način da rezervišete svoj let jeste putem našeg sajta. Pretražite između više hiljada letova i aviokompanija i rezervišite online Vaše naredno putovanje po najbojim cenama na tržištu.