fbpx
Bosanske piramide - Jednodnevni izlet - AquaTravel.rs

Evropski gradovi/Bosna i Hercegovina

Jednodnevni izlet Bosanske piramide

Polazak: 

Jednodnevni izlet: 

Već nekoliko godina neobične piramide privlače brojne turiste iz celog sveta u jedan mali bosanski grad nedaleko od Sarajeva. Od početka ove godine, Bosanske piramide su imale rekordan broj poseta, uključujući poznate sportiste – tenisere, košarkaše, odbojkaše. U mestu Visoko smeštene su ove neobične građevine čije je istraživanje započeto 2005.godine. Smatra se da su graditelji koristili lokalne prirodne materijale koji se nalaze u neposrednoj blizini. Priča o brdu Visočici kao pravilnom geometrijskom obliku piramide je poznata već neko vreme. Postojanje četiri strane piramide i njihovo poklapanje sa stranama sveta je bilo sasvim dovoljno da se postavi hipoteza da ovo brdo nije prirodna formacija, već delo ljudskih ruku, nalik  egipatskim piramidama.

Ispod Bosanske doline piramida izgrađena je kompleksna mreža prolaza, raskrsnica, prostorija i podzemnih vodenih akumulacija. U tunelima Ravne nisu očitana negativna zračenja: kosmička, prirodna radioaktivnost ili negativna energija iz podzemnih vodenih tokova. Stoga se ova lokacija smatra jednom od najsigurnijih na planeti i omogućava zaštitu zdravlja i revitalizaciju tela.

Pozivamo vas da krenete sa nama na jedinstven izlet, na kome ćemo zajedno istraživati čudesne piramide Sunca, Meseca, Zmaja, Ljubavi – na mestu za koje se veruje da je među najstarijim monumentalnim kompleksima na planeti…

Video

Lokacija

mapa
GPS kordinate (44.006703, - 18.176451)

Program putovanja

 • BEOGRAD

  1. DAN

   (Subota)

  Skup grupe u Beogradu na dogovorenom mestu je u 23:30h, polazak autobusa je u 23:50h (3 dana pre puta proveriti tačno vreme polaska). Noćna vožnja kroz Srbiju prema mestu Visoko sa usputnim pauzama zbog odmora.

 • BEOGRAD/RUMA/ŠABAC/LOZNICA -VISOKO – BOSANSKE PIRAMIDE - TUNELI RAVNE

  2. DAN

  (Nedelja)

  Kratka pauza u Sarajevu a zatim odlazak do Bosanskih Piramida. Fakultativni obilazak severne strane piramide Sunce i tunela Ravne. Ovo je najveći svetski kompleks prirodnih piramidalnih građevina. Otkrivene su slučajno, kada je čuveni arheolog i antropolog dr.sci. Semir Osmanagić dolazeći u muzej u mestu Visoko, primetio čudan oblik brda koje liče na piramide. On je brdo Visočica nazvao Bosanskom “Piramidom Sunca” (sa visinom od 220 metara, veća je od Keopsove piramide), a brdo Plješevica postalo je “Piramida Meseca” (190 metara). Dolinu piramida čine i “Piramida Zmaja” (Buci) od 90 metara, uzvišenja “Hrama Majke Zemlje” (Krstač) i “Piramida Ljubavi” (Cemerac).

  Istraživanje podzemnog lavirinta “Ravne”, koji obuhvata mrežu podzemnih tunela i prostorija. Može se reći da pravu vrednost tunela čine visoke koncentracije negativnih jona i originalna Šumanova rezonanca od 7.83Hz. Joni omogućavaju telu da se psihički i fizički revitalizuje, zbog čega je napravljen izolovani prostor u kome je posetiocima dozvoljen boravak u cilju poboljšanja zdravlja.

  Posetioci takođe mogu boraviti u posebnim energetsko-potentnim tačkama, Mega – keramičkom bloku K2, kao i u lekovitoj prostoriji sa najvećom koncentracijom negativnih jona. Temperatura u tunelima ne prelazi 12 stepeni, tako da ne zaboravite da ponesete jaknu.

  Obilazak arheoloških iskopina na severnoj strani “Piramide Sunca”.

  Slobodno vreme za šetnju po uređenom šumskom predelu Ravne 2, na kome su smeštene platforme za jogu i meditaciju, koncertna bina sa prirodnim amfiteatrom, kameni geometrijski krugovi, megalitni blokovi, park kugli, spiralni vrt i mnogi drugi neobični sadržaji, koji Vas sigurno neće ostaviti ravnodušnim.

  Polazak sa dogovorenog mesta oko 18h za Beograd. Dolazak u Beograd u večernjim časovima. (Kraj usluga)

CENA OD

 • aranžman obuhvata

  – prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji

  – obilaske prema programu

  – usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)

  – troškove organizacije putovanja

  aranžman ne obuhvata

  individualne troškove

  – putno osiguranje (do 17 god – 187 din, od 18 do 70 god – 374 din, od 70 god i više – 748 din) sa osiguranom sumom do 30000 evra. Preporučuje se radi vaše sigurnosti.

  – ulaznice i fakultativne izlete Bosanske piramide – podzemni lavirint Ravne i Bosanska piramida Sunca (severna strana) -25€

   

  Mogući polazak iz Rume, Šapca i Loznice.

   

  NAČIN PLAĆANJA:

  40% prilikom rezervacije, a ostatak na dve mesečne rate ili 10 dana pred polazak.

 • Fakultativni izleti

  Bosanske piramide – podzemni lavirint Ravne i Bosanska piramida Sunca (severna strana) -25€

  Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 25 putnika). Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate

 • Napomena

  • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa

  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)

  • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za

  obilazak…)

  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
  • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima
  • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
  • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

   

  Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute

  Program putovanja broj 11/24  Jednodnevni Izlet Bosanske piramide april 2024

  Cenovnik br.1, od 11.03.2024.
  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije AQUA TRAVEL BGD
  Organizator putovanja je T.A. AQUA TRAVEL BGD Ul. Beogradska br. 46 Beograd
  Licenca OTP broj 166/2021 Kategorije A
  Tekući račun Komercijalna banka 205-267086-50

 • Aranžman (ne)obuhvata

  aranžman obuhvata

  – prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji

  – obilaske prema programu

  – usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)

  – troškove organizacije putovanja

  aranžman ne obuhvata

  individualne troškove

  – putno osiguranje (do 17 god – 187 din, od 18 do 70 god – 374 din, od 70 god i više – 748 din) sa osiguranom sumom do 30000 evra. Preporučuje se radi vaše sigurnosti.

  – ulaznice i fakultativne izlete Bosanske piramide – podzemni lavirint Ravne i Bosanska piramida Sunca (severna strana) -25€

   

  Mogući polazak iz Rume, Šapca i Loznice.

   

  NAČIN PLAĆANJA:

  40% prilikom rezervacije, a ostatak na dve mesečne rate ili 10 dana pred polazak.

 • Fakultativni izleti

  Fakultativni izleti

  Bosanske piramide – podzemni lavirint Ravne i Bosanska piramida Sunca (severna strana) -25€

  Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 25 putnika). Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate

 • Prevoz
 • Napomena

  Napomena

  • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa

  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)

  • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za

  obilazak…)

  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
  • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima
  • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
  • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

   

  Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute

  Program putovanja broj 11/24  Jednodnevni Izlet Bosanske piramide april 2024

  Cenovnik br.1, od 11.03.2024.
  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije AQUA TRAVEL BGD
  Organizator putovanja je T.A. AQUA TRAVEL BGD Ul. Beogradska br. 46 Beograd
  Licenca OTP broj 166/2021 Kategorije A
  Tekući račun Komercijalna banka 205-267086-50

Komentari korisnika ( 0 )

Pošaljite upit za Jednodnevni izlet Bosanske piramide

  Ime i prezime

  Broj Telefona

  Email

  Vaše napomene

  Da li se slažete da primate obaveštenja?

  SLAŽEM SE