fbpx
Krakov - Prvi maj - Aqua Travel.rs

01.05.-05.05.2024.

Krakov je čak 500 godina bio prestonica Poljske, a danas je jedan od najvećih gradova u Poljskoj. To je grad koji odiše energijom, mladošću i jedan je od najvećih univerzitetskih centara u Evropi. Nalazi se na obalama reke Visle. Krakov, kao i uopšte ovaj deo Poljske, smatra se srcem cele zemlje zato što obiluje bogatim kulturno-istorijskim nasleđem.

Netaknut u II Svetskom ratu, stari deo grada prepun crkvi i muzeja, sa dominantnim kraljevskim dvorcem Vavelom podseća na slavne dane viševekovnog sedišta poljskih kraljeva. Krakov je prvi grad u svetu čiji je istorijski centar stavljen na UNESCO – vu listu svetske baštine.

Osim mnogih mesta u samom gradu koje treba posetiti, nedaleko se nalazi i rudnik soli Velička, kao i ozloglašeni koncentracioni logor Auschwitz. Bilo zbog brojnih legendi koje se vezuju za ovaj grad ili zbog njegovog šarma i lepote, tek Krakov s pravom nazivaju magičnim gradom starog kontinenta. Dakle, spakujte vaše kofere, jer vas ovaj šarmantni grad očekuje!

Video

Lokacija

Program putovanja

 • 01.05.2024 BEOGRAD/NOVI SAD

  1. dan. DAN

  • Polazak autobusa iz Beograda sa dogovorenog mesta u 18.00h (3 dana pre puta proveriti tačno vreme i mesto polaska). Vožnja do Novog Sada, odakle je planiran polazak u 19.00h (mesto polaska zavisi od broja putnika i biće naknadno saopšteno). Vožnja preko Mađarske i Slovačke sa usputnim pauzama radi odmora.
 • 02.05.2024 KRAKOV

  2. dan. DAN

  • Dolazak u Krakov u prepodnevnim satima. Po dolasku odlazak na panoramsko razgledanje grada pesice (bez ulaznica u crkve i dvorce): Dvorac Vavel (Wawel), Katedrala Sv. Stanislava i Vaclava i kraljevski dvorac iz IV veka. Šetnja glavnim trgom (jednim od najvećih srednjevekovnih trgova u Evropi i jedna od najlepših urbanističkih celina uopšte), gde se nalazi spomenik Adamu Mickjevicu- poznatom poljskom pesniku i gotička Crkva Sv. Marije, Florianska ulica. Smeštaj u hotel u popodnevnim časovima. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, Predlažemo posetu Galeria Krakowska (jedan od najboljih šoping centara u Poljskoj). Noćenje.
 • 03.05.2024 KRAKOV-AUŠVIC

  3. dan. DAN

  • Doručak. Fakultativno: odlazak do Aušvica -Birkenau i obilazak jednog od najznačajnih i najtragičnijih simbola svetske istorije, koji predstavlja najveći i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke (današnji spomen muzej pod zaštitom UNESCO-a), mesto najvećeg masovnog ubistva u istoriji čovečanstva koje nosi ožiljak tamne strane ljudskog bića. Najsnažniji, najupečatljiviji i jedinsveni doživljaj koji budi mešavinu najrazličitijih osećanja od kojih ćete istovremeno biti i iznenađeni i produhovljeni i zbog čega ćete i drugima preporučiti obilazak ovog nesvakidašnjeg memorijalnog kompleksa. Jedinstvena istorijska priča koju je nemoguće prepričati, pođite sa nama, čujte i doživite! Povratak u Krakov. Slobodno vreme. Noćenje.
 • 04.05.2024 KRAKOV-VELIČKA

  4. dan. DAN

  • Doručak. Utovar prtljaga. Fakultativno: poseta rudniku soli Velička. Da li ste znali da se ispod tla Poljske krije čitavo podzemno carstvo od soli? Upoznajte tajanstvene dubine rudnika soli Veličke – neobičan podzemni slani grad, čudesan svet slanih jezera, pećina, prostorija i hodnika, kapela i još mnoga čudesa koje su stvarale generacije rudara zaposlene u najstarijem rudniku soli u Evropi. Posebno putovanje kroz rudnik počinje na 64 m a završava se na 135 m ispod nivoa zemlje uz mnogobrojne atrakcije poput slušanja Šopenove muzike, scenskih efekata, i drugih iznenađenja koje čekaju samo na Vas. Povratak u Krakov. Oko 18:00 h je predvidjen polazak sa dogovorenog mesta za Srbiju. Noćna vožnja kroz Slovačku i Mađarsku prema Novom Sadu i Beogradu, sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
 • 05.05.2024 NOVI SAD/BEOGRAD/

  5. dan. DAN

  Dolazak u Novi Sad / Beograd/ u ranim jutarnjim časovima. (Kraj usluga)

CENA OD

155€

 • Izaberite vrstu prevoza

  Usluga

  Studio 1/2
  Bus i smeštaj

  01.05.-05.05.

  155€

  Studio 1/2
  smeštajna jedinica u vili, bez predsoblja, u kojoj se u istom prostoru nalazi deo sa kuhinjskim elementima sa osnovnim priborom za jelo za odgovarajući broj osoba (prema broju standardnih ležajeva), kreveti, orman, zasebno kupatilo i terasa
  Bus i smeštaj
  autobuski prevoz i najam smeštajne jedinice
  Cene su izražene u eurima po osobi
  Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrendosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

  popust i doplate

  – doplata za 1/1 sobu je 60% od cene aranžmana

 • aranžman obuhvata

  – prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji

  – 2 noćenja sa doručkom u Krakovu u hotelu 2* u 1/2 sobama (doručak kontinentalni-samoposluživanje)

  – obilaske prema programu (Krakov)

  – usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)

  – troškove organizacije putovanja

  aranžman ne obuhvata

  – individualne troškove

  – putno osiguranje(do 17 god – 471 din, od 18 do 70 god – 941 din, od 70 god i više – 1882 din) sa osiguranom sumom do 30000 evra

  (PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SE PREPORUČUJE ZA PUTOVANJE U INOSTRANSTVO RADI VAŠE SIGURNOSTI)

  – ulaznice i fakultativne izlete

 • FAKULTATIVNI IZLETI

  – Aušvic i Birkenau – 25 €

  – Rudnik soli Velička -45 €

  Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 25 putnika). Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate.

  OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE ZA IZLETE ZA AUŠVIC I BIRKENAU i RUDNIK SOLI VELICKA U AGENCIJI PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA O PUTOVANJU ZBOG REZERVACIJE TERMINA ZA GRUPE. PRIJAVA JE MOGUĆA NAJKASNIJE DVE NEDELJE PRE POČETKA PUTOVANJA. AGENCIJA NE GARANTUJE MOGUĆNOST NAKNADNE PRIJAVE ZA OVAJ IZLET TOKOM PUTOVANJA.

 • NAPOMENA

  Smeštaj će biti u nekom od navedenih hotela ili sličnom:

  KRAKOWIAK 2* – https://ach.up.krakow.pl/hotel/

  Svaki objekat iz ove ponude ima restoran, recepciju,parking, wifi internet a svaka soba ima tuš/wc/tv. Tačno ime hotela biće naknadno saopšteno.

  UPOZORENJE:

  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama,novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

  NAPOMENE VEZANE ZA SMEŠTAJ-HOTEL:

  • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke

  asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.aquatravel.rs

  • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

  • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja

  • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet

  • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

  • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

  • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa

  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

  • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za

  obilazak…)

  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

  • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred

  • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima

  • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

  • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

  Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web- stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

  Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 7 dana pre termina polaska.

  Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

  Program putovanja 7/2024 Krakov I Maj 2024, – 5 dana autobus, cenovnik br.3 od 21.02.2024.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije AQUA TRAVEL BGD

  Organizator putovanja je T.A. AQUA TRAVEL BGD Ul. Beogradska br. 46 Beograd

  Licenca OTP broj 166/2021 Kat.A od 01.10.2023

  Tekući račun Komercijalna banka 205-267086-50

  NAČIN PLAĆANJA

  – 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% najkasnije 15 dana pre putovanja

  – 40% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake mesecne rate čekovima gradjana zakljucno sa 15.05.2024

 • Cenovnik

  Izaberite vrstu prevoza

  Usluga

  Studio 1/2
  Bus i smeštaj

  01.05.-05.05.

  155€

  Cene su izražene u eurima po osobi
  Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrendosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

  popust i doplate

  – doplata za 1/1 sobu je 60% od cene aranžmana

 • Aranzman (ne)obuhvata

  aranžman obuhvata

  – prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji

  – 2 noćenja sa doručkom u Krakovu u hotelu 2* u 1/2 sobama (doručak kontinentalni-samoposluživanje)

  – obilaske prema programu (Krakov)

  – usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)

  – troškove organizacije putovanja

  aranžman ne obuhvata

  – individualne troškove

  – putno osiguranje(do 17 god – 471 din, od 18 do 70 god – 941 din, od 70 god i više – 1882 din) sa osiguranom sumom do 30000 evra

  (PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SE PREPORUČUJE ZA PUTOVANJE U INOSTRANSTVO RADI VAŠE SIGURNOSTI)

  – ulaznice i fakultativne izlete

 • Fakultativni izleti

  FAKULTATIVNI IZLETI

  – Aušvic i Birkenau – 25 €

  – Rudnik soli Velička -45 €

  Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 25 putnika). Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate.

  OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE ZA IZLETE ZA AUŠVIC I BIRKENAU i RUDNIK SOLI VELICKA U AGENCIJI PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA O PUTOVANJU ZBOG REZERVACIJE TERMINA ZA GRUPE. PRIJAVA JE MOGUĆA NAJKASNIJE DVE NEDELJE PRE POČETKA PUTOVANJA. AGENCIJA NE GARANTUJE MOGUĆNOST NAKNADNE PRIJAVE ZA OVAJ IZLET TOKOM PUTOVANJA.

 • Prevoz
 • Napomena

  NAPOMENA

  Smeštaj će biti u nekom od navedenih hotela ili sličnom:

  KRAKOWIAK 2* – https://ach.up.krakow.pl/hotel/

  Svaki objekat iz ove ponude ima restoran, recepciju,parking, wifi internet a svaka soba ima tuš/wc/tv. Tačno ime hotela biće naknadno saopšteno.

  UPOZORENJE:

  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama,novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

  NAPOMENE VEZANE ZA SMEŠTAJ-HOTEL:

  • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke

  asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.aquatravel.rs

  • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

  • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja

  • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet

  • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

  • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

  • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa

  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

  • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za

  obilazak…)

  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

  • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred

  • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima

  • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

  • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

  Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web- stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

  Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 7 dana pre termina polaska.

  Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

  Program putovanja 7/2024 Krakov I Maj 2024, – 5 dana autobus, cenovnik br.3 od 21.02.2024.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije AQUA TRAVEL BGD

  Organizator putovanja je T.A. AQUA TRAVEL BGD Ul. Beogradska br. 46 Beograd

  Licenca OTP broj 166/2021 Kat.A od 01.10.2023

  Tekući račun Komercijalna banka 205-267086-50

  NAČIN PLAĆANJA

  – 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% najkasnije 15 dana pre putovanja

  – 40% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake mesecne rate čekovima gradjana zakljucno sa 15.05.2024

Komentari korisnika ( 0 )

Pošaljite upit za Krakov – Prvi Maj

  Ime i prezime

  Broj Telefona

  Email

  Vaše napomene

  Da li se slažete da primate obaveštenja?

  SLAŽEM SE