fbpx
Putovanje u Prag prestonicu Češkse

Prag je poznat kao grad hiljadu tornjeva, zbog svoje velelepne arhitekture I kao “Zlatni Prag“ zbog svoje raskoši i bogatstva. Glavni grad Češke je svakako omiljena destinacija među evropskim turistima. Ako tražite mesto gde se možete dobro zabaviti, nesto videti onda je magični Prag pravi izbor za vas. Ovaj grad mostova, katedrala, kula I kupola važi za jedan od najlepših I najšarmantnijih u Evropi. Uživaćte šetajući njegovim živopisnim uličicama, osetićete njegov gotički duh, prošetati pored Vltave I oduševiti se brojnim mogućnostina koje Vam pruža! Prag predstavlja muzej na otvorenom, brojni istorijski spomenici nastali su kroz njegovu dugu I slavnu prošlost. Zamkovi, crkve, palate, kule I mostovi podsećaju na bajku I vraćaju nas u slavna vremena ovog grada A osim toga, imaćete priliku da uživate u nekom od brojnih restorana ili tradicionalnih čeških pivnica u kojima je neizostavno probati nadaleko poznato češko pivo. Prag je bajkoviti grad, doživite njegovu bajku sa nama!

Karlove Vari, jedan od najelegantnijih gradova u Češkoj, sa svetski poznatom banjom, sa velelpnom renesansnom arhitekturom I brojnim termalnim izvorima godinama privlači pažnju svih turista sveta. Ovaj grad krasi veliki broj izvora, slavina, fontana te na svakom koraku možete piti vode koliko želite a poseban ugođaj predstavlja degustacija lekovite vode iz porcelanskih bokala koji se mogu kupiti u svakoj suvernirnici.

 

Video

Lokacija

mapa
GPS kordinate (50.10496 14.49338)

Program putovanja

 • BEOGRAD / NOVI SAD / SUBOTICA

  1. DAN

  Sastanak grupe u 17.30h na parking Sava centra (savska strana). Polazak 18.00h.Polazak iz Novog Sada na dogovorenom mestu. Noćna vožnja preko Novog Sada, Mađarske, Slovačke i Češke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

 • PRAG

  2. DAN

  Dolazak u Prag u prepodnevnim satima. Po dolasku, odlazak na panoramsko razgledanje grada: Hradčani – Praški dvorac, Katedrala Svetog Vita, bazilika Svetog Đorđa, Predsednička palata, Karlov most, Stari trg, gradska većnica, crkva svete Marije od Tina, Strahovski manastir, itd. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel. Slobodno veme. Noćenje.

 • PRAG – KARLOVE VARI

  3. DAN

  Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak u Karlove Vari, najpoznatiju banju srednje Evrope. Šarmantne ulice sa prelepim građevinama i odmaralište čuvenh pisaca političara i pesnika. Povratak u Prag. Slobodno vreme. Noćenje.

 • PRAG – KRSTARENJE VLTAVOM

  4. DAN

  Doručak. Utovar prtljaga u autobus. . Fakultativno krstarenje rekom Vltavom, uživanje u zvucima Smetanine „Vltave“ i velelepnoj arhitekturi Praških građevina. Slobodno vreme do polaska za Novi Sad/Beograd. Putovanje kroz Češku, Slovačku i Mađarsku sa usputnim zadržavanjima radi odmora.

 • PRAG- SUBOTICA / NOVI SAD / BEOGRAD

  5. DAN

  Dolazak u Beograd/Novi Sad u ranim jutranjim časovima. Kraj aranžmana.

CENA OD

 • aranžman obuhvata

  – prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji

  – 2 noćenja sa doručkom u Pragu u hotelu* u 1/2 i 1/2+1 sobama ( doručak kontinentalni-samoposluživanje)

  – obaveznu boravišnu taksu – obilaske prema programu (Prag)

  – usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)

  – troškove organizacije putovanja

  aranžman ne obuhvata

  – fakultativno krstarenje Vltavom 20 EUR

  – fakultativni izlet u Karlove Vari: 30 EUR

  – medjunarodno putno osiguranje

  PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SE PREPORUČUJE ZA PUTOVANJE U INOSTRANSTVO RADI VAŠE SIGURNOSTI 

   

 • FAKULTATIVNI IZLETI

  — fakultativno krstarenje Vltavom 20 EUR
  – fakultativni izlet u Karlove Vari: 30 EUR

 • NAPOMENA

  OPIS I LOKACIJA HOTELA:

   

  HOTEL A&O Rhea – https://www.aohostels.com/en/prague/
  Smeštaj će biti u nekom od navedenih hotela ili sličnom. Svaki objekat iz ove ponude ima restoran, recepciju,parking, wifi internet a svaka soba ima tuš/wc/tv. Tačno ime hotela biće naknadno saopšteno.

  UPOZORENJE:
  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama,novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana
  NAPOMENE VEZANE ZA SMEŠTAJ-HOTEL:

   U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.aquatravel.rs
   Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
   Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
   U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
   Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

  NAPOMENA:
   Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
   Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
   Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za
  obilazak…)
   Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
   Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
   Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima
   Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
   Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
   Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web- stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
  Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute.

  Program putovanja PRAG – 5 dana autobus
  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije AQUA TRAVEL BGD
  Organizator putovanja je T.A. AQUA TRAVEL BGD Ul. Beogradska br. 46 Beograd
  Licenca OTP broj 166/2021 kat.A od 01.10.2021
  Tekući račun Komercijalna banka 205-267086-50

   

  NAČIN PLAĆANJA

  – 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% najkasnije 10 dana pre putovanja.

  -40% prilikom rezervacije a ostatak čekovima gradjana na tri jednake mesečne rate.

  -40% prilikom rezervacije a ostatak na tri rate putem administrativne zabrane.

 • Aranzman (ne)obuhvata

  aranžman obuhvata

  – prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji

  – 2 noćenja sa doručkom u Pragu u hotelu* u 1/2 i 1/2+1 sobama ( doručak kontinentalni-samoposluživanje)

  – obaveznu boravišnu taksu – obilaske prema programu (Prag)

  – usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)

  – troškove organizacije putovanja

  aranžman ne obuhvata

  – fakultativno krstarenje Vltavom 20 EUR

  – fakultativni izlet u Karlove Vari: 30 EUR

  – medjunarodno putno osiguranje

  PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SE PREPORUČUJE ZA PUTOVANJE U INOSTRANSTVO RADI VAŠE SIGURNOSTI 

   

 • Fakultativni izleti

  FAKULTATIVNI IZLETI

  — fakultativno krstarenje Vltavom 20 EUR
  – fakultativni izlet u Karlove Vari: 30 EUR

 • Prevoz
 • Napomena

  NAPOMENA

  OPIS I LOKACIJA HOTELA:

   

  HOTEL A&O Rhea – https://www.aohostels.com/en/prague/
  Smeštaj će biti u nekom od navedenih hotela ili sličnom. Svaki objekat iz ove ponude ima restoran, recepciju,parking, wifi internet a svaka soba ima tuš/wc/tv. Tačno ime hotela biće naknadno saopšteno.

  UPOZORENJE:
  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama,novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana
  NAPOMENE VEZANE ZA SMEŠTAJ-HOTEL:

   U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.aquatravel.rs
   Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
   Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
   U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
   Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

  NAPOMENA:
   Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
   Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
   Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za
  obilazak…)
   Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
   Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
   Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima
   Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
   Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
   Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web- stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
  Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute.

  Program putovanja PRAG – 5 dana autobus
  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije AQUA TRAVEL BGD
  Organizator putovanja je T.A. AQUA TRAVEL BGD Ul. Beogradska br. 46 Beograd
  Licenca OTP broj 166/2021 kat.A od 01.10.2021
  Tekući račun Komercijalna banka 205-267086-50

   

  NAČIN PLAĆANJA

  – 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% najkasnije 10 dana pre putovanja.

  -40% prilikom rezervacije a ostatak čekovima gradjana na tri jednake mesečne rate.

  -40% prilikom rezervacije a ostatak na tri rate putem administrativne zabrane.

Komentari korisnika ( 0 )

Pošaljite upit za Prag – 2 noćenja

  Ime i prezime

  Broj Telefona

  Email

  Vaše napomene

  Da li se slažete da primate obaveštenja?

  SLAŽEM SE