menu AquaTravel
online rezervacije

Dodatne informacije o aranžmanu-Sarimsakli

DOPLATA ZA AUTOBUSKI PREVOZ 


 DESTINACIJA  ODRASLI    DECA (2-7god.)   VREME POLASKA
 BEOGRAD   85     55
  09.00h
 NIŠ  80     55   13.00h
CENE SU IZRAŽENE U EURIMA

NAČIN PLAĆANJA:
- 30% prilikom rezervacije od cene aranžmana,a ostatak aranžmana minimum 15 dana pre početka putovanja. Moguće je plaćanje i na 6 mesečnih rata putem čekova građana uz uvećanje od 7%, zaključno sa 15.12.2017. godine. Sva plaćanja se vrše isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja (Alpha banka). Plaćanje je moguće izvršiti i putem platnih kartica (Dina, Visa card,Master, Maestro) po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate kao i putem profaktura koja mora biti realizovana u roku od 3 dana od datuma izdavanja.

NAPOMENE ZA HOTELE:
-U hotelima BERK,OLIVERA,TEMIZEL usluga je na bazi All inclusive - sve uključeno;  ishrana ,domaća pića  i napici od doručka do 22h
-Family room je veća porodična soba  od standardne sobe (jedna prostorija).

POPUSTI I DOPLATE:
● U hotelima MARE,SEZER,SOLEY, BUYUK BERK,GR.MILANO,BILLURCU,AMPHORA
- doplata za 1/1 sobu iznosi 50 % od cene iz tabele
- treća odrasla osoba ima popust 30%
- deca od 0- 2 godine BESPLATNO

●U hotelu GRAND TEMIZEL:
- doplata za 1/1 sobu iznosi 50 % od cene iz tabele
- treća odrasla osoba ima popust 20%
- deca od 0- 3 godine BESPLATNO


POPUSTI I DOPLATE DECA:
● U hotelima MARE,SEZER,SOLEY,BERK,GR.MILANO,AMPHORA,TEMIZEL, BUYUK BERK:
- 1. dete od 0-6 god. BESPLATNO
- 1. dete od 6-12 god. ima popust 50%
- 2. dete od 0-12 god. ima popust 50% 


 ● U hotelu  BILLURCU:  
- 1. dete od 0-7 god. BESPLATNO
- 1. dete od 7-12 god. ima popust 50%
- 2. dete od 0-12 god. ima popust 50% 

   
NAPOMENA:
-putnici mogu da se odluče za vrstu usluge samo prilikom rezervacije aranžmana
-pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima u Turskoj su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije.
-u hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola, postoji mogućnost da se, usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što se ne smatra, promenom aranžmana. Za razliku od naše, u ponudi turske kuhinje ima više testenina, povrća, voća, mleka i mlečnih proizvoda, a manje mesa i mesnih prerađevina! Količina i izbor hrane zavise od kategorije hotel
-u sobe se ulazi prvog dana boravka između 12h i 15 h i napuštaju se u 10.00h zadnjeg dana boravka!!!
-vreme rada klima uređaja razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja
-usluga AI (sve uključeno) podrazumeva neograničeno konzumiranje jela i domaćih pića iz ponude hotela od doručka pa do 22.00h kao i određene hotelske usluge
-usluga noćenje sa doručkom podrazumeva uslugu švedskog stola (Turska kuhinja spada u mediteranski tip gde se posluzuje pretežno povrće)
-usluga polupansion podrazumeva ishranu tipa švedskog stola (u ishrani preovlađuje mediteranski tip ishrane što podrazumeva manje količine mesnih proizvoda a veći izbor salata i testa).

VIZE :

SA NOVIM BIOMETRISKIM PAŠOSEM  REPUBLIKE SRBIJE NISU POTREBNE VIZE. 

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI ORGANIZOVANJA PUTOVANJA AGENCIJE MPS TREND LICENCA MINISTARSTVA TURIZMA OTP  31/2014 
AGENCIJA AQUA BGD TRAVEL NASTUPA U SVOJSTVU POSREDNIKA, licenca OTP br. 93/2013 od 06.12.2013.
Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost